تاریخ های مهم

مهلت ارسال چکیده مقالات:
  20 آذر 96
اعلام پذیرش چکیده ها:
 25 آذر 96
مهلت ارسال متن کامل مقالات:
 30 دیماه 96
اعلام نتایج داوری:
 10 بهمن ماه 96
زمان برگزاری:
 8و 9 اسفند ماه 96
فرم ثبت نام (تمامی موارد الزامی است)

اطلاعات نویسنده اصلی

* نام:
* نام خانوادگی:

* آخرین مدرک:
* رشته تحصیلی:

* وضعیت:
* کد ملی:
 

* شماره همراه:
 
* ایمیل:
 

* عنوان محل کار:
نام دانشگاه، موسسه،شرکت

* عکس پرسنلی
 jpg, Max 100 KB  
 اطلاعات مقاله

* شماره مقاله:

* عنوان مقاله:

* نویسندگان:

* چکیده:
  Max 3000 char   

* کلید واژه ها:

* فایل مقاله word:
  docx, Max 3 MB   
 

* فایل مقاله pdf:
   pdf, Max 3 MB   
 درخواست اسکان

* اسکان:ارسال تصویر فیش هزینه ها

* تصویر فیش:
 jpg, Max 200 KB  
 

لینک های مفید
همایش ها و کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
تقویم همایش ها و کنفرانس های ایران