تاریخ های مهم

برگزاری:1 خرداد 97
مدرسان کارگاه

جناب آقای مرتضی عبدی/ جناب آقای يعقوب اکبري عدل

لینک های مفید
همایش ها و کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
تقویم همایش ها و کنفرانس های ایران