تاریخ های مهم

برگزاری:1 خرداد 97
تماس با دبیرخانه

شماره تماس دبیرخانه سمینار: 42292243-041 ، 09123384904 (دکتر مسعود طاهری- رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان) - شماره دورنگار سمینار: 42292227-041

لینک های مفید
همایش ها و کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
تقویم همایش ها و کنفرانس های ایران