تاریخ های مهم

برگزاری:۲۰ و ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸
تماس با دبیرخانه

شماره تماس دبیرخانه سمینار: ۰۴۱-۴۲۲۹۲۲۲۵ ، ۰۹۳۸۴۹۱۹۹۱۶

لینک های مفید
همایش ها و کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
تقویم همایش ها و کنفرانس های ایران