تاریخ های مهم

برگزاری:۲۰ و ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸
هزینه ثبت نام

شماره حساب: 0105440450009 (به نام دانشگاه آزاد واحد مرند) هزینه ثبت نام: برای اعضای انجمن زیست شناسی ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال برای اعضای عادی ۱,۵۰۰,۰۰۰ریال

لینک های مفید
همایش ها و کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
تقویم همایش ها و کنفرانس های ایران