تاریخ های مهم

برگزاری:۲۰ و ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸
کمیته اجرایی

جناب آقای دکتر مسعود طاهری (رییس انجمن زیست شناسی)، دکتر سید رضا پورربی (نائب رییس) ، آقای مجتبی خبیر (روابط عمومی)، آقای امیررضا بخشی (خزانه دار)، خانم زهرا خلیلی (اعضا)، خانم مهدیه نصیری (اعضا) جناب آقای دکتر باغبان (ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد مرند)

لینک های مفید
همایش ها و کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
تقویم همایش ها و کنفرانس های ایران