تاریخ های مهم

برگزاری:1 خرداد 97
کمیته اجرایی

دکتر مسعود طاهری (رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان)، جناب آقای دکتر شهرام باغبان سیروس (مدیر پژوهش)، جناب آقای مهندس محمد ظلالی

لینک های مفید
همایش ها و کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
تقویم همایش ها و کنفرانس های ایران