تاریخ های مهم

مهلت ارسال چکیده مقالات:
  20 آذر 96
اعلام پذیرش چکیده ها:
 25 آذر 96
مهلت ارسال متن کامل مقالات:
 30 دیماه 96
اعلام نتایج داوری:
 10 بهمن ماه 96
زمان برگزاری:
 8و 9 اسفند ماه 96
تماس با دبیرخانه


شماره تماس دبیرخانه همایش:

 041-42292243


دورنگار دبیرخانه همایش: 

041-42292227


آدرس ایمیل:

Conference@marandiau.ac.ir


وب سایت:

Conference.marandiau.ac.ir


آدرس دبیرخانه:

استان آذربایجانشرقی، مرند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، دانشکده علوم انسانی، مدیریت پژوهش


لینک های مفید
همایش ها و کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
تقویم همایش ها و کنفرانس های ایران