تاریخ های مهم

مهلت ارسال چکیده مقالات:
  20 آذر 96
اعلام پذیرش چکیده ها:
 25 آذر 96
مهلت ارسال متن کامل مقالات:
 30 دیماه 96
اعلام نتایج داوری:
 10 بهمن ماه 96
زمان برگزاری:
 8و 9 اسفند ماه 96
هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نام و شرکت درهمایش

ریال 1500000

-------------------------------------------------------------

هزینه ثبت نام و شرکت در همایش ویژه دانشجویان

1200000 ریال

-------------------------------------------------------------

هزینه مقاله دوم

400000 ریال

-------------------------------------------------------------

هزینه شرکت بدون مقاله 

1000000 ریال

-------------------------------------------------------------

برای اسکان یکی از مهمانسراهای زیر را میتوانید انتخاب نمایید

هزینه اسکان در مهمانسرای دانشگاه به ازای هر شب

 200000 ریال

هزینه اسکان در مهمانسرای جهانگردی مرند به ازای هر شب

1100000 ریال

-------------------------------------------------------------

هزینه ثبت نام در همایش و اسکان را به حساب زیر واریز و تصویر آن را در فرم ثبت نام الصاق  نمایید.


0105440450009

نزد بانک ملی بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند


لینک های مفید
همایش ها و کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
تقویم همایش ها و کنفرانس های ایران