تاریخ های مهم

مهلت ارسال چکیده مقالات:
  20 آذر 96
اعلام پذیرش چکیده ها:
 25 آذر 96
مهلت ارسال متن کامل مقالات:
 30 دیماه 96
اعلام نتایج داوری:
 10 بهمن ماه 96
زمان برگزاری:
 8و 9 اسفند ماه 96
کمیته علمی

دکتر علی رضائی - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند و رئیس همایش

دکتر علیرضا طباطبایی- دبیر علمی

دکتر بهنام پوزشی

دکتر اکبر حسن پور اقدم

دکتر پریسا علیزاده

دکتر شهرام باغبان

دکتر سعید یزدچی

دکتر سیامک ریحانی

دکتر کمال الدین دیلمقانی

دکتر افسانه یوسف پور

دکتر مهدی اورعی

دکتر ناصر محبعلی پور

دکتر هایده مبین

دکتر حسن نور افکن

دکتر سلیمان جمشیدی

دکتر عرفان ذوالفقاری

دکتر علی خانی

دکتر کیانوش داداش زاده 

دکتر علی آفاقی

دکتر ابوالفضل جعفری ثالث

دکتر محبوبه حاجی رستملو

دکتر مجید خانمحمدی

دکتر فلور زرگری

دکتر حبیب عنصری

دکتر سمیه اکرمی

دکتر قاسم رحیمی

دکتر سعید یوسف پور

دکتر علی آمقی رودسری

دکتر ناصر رزم آرایی

دکتر شهلا هاشمی


لینک های مفید
همایش ها و کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
تقویم همایش ها و کنفرانس های ایران