تاریخ های مهم

مهلت ارسال چکیده مقالات:
  20 آذر 96
اعلام پذیرش چکیده ها:
 25 آذر 96
مهلت ارسال متن کامل مقالات:
 30 دیماه 96
اعلام نتایج داوری:
 10 بهمن ماه 96
زمان برگزاری:
 8و 9 اسفند ماه 96
محورهای همایش


به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

کاربرد گیاهان دارویی در صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی

فیزیولوژی و تغذیه گیاهان دارویی

فیتوشیمی و مواد موثره گیاهان دارویی

آفات و بیماری های گیاهان دارویی

گیاهان دارویی اندامیک ایران

اقتصاد گیاهان دارویی

زراعت گیاهان دارویی


لینک های مفید
همایش ها و کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
تقویم همایش ها و کنفرانس های ایران