تاریخ های مهم

مهلت ارسال چکیده مقالات:
  20 آذر 96
اعلام پذیرش چکیده ها:
 25 آذر 96
مهلت ارسال متن کامل مقالات:
 30 دیماه 96
اعلام نتایج داوری:
 10 بهمن ماه 96
زمان برگزاری:
 8و 9 اسفند ماه 96
کمیته اجرایی


اسماعیل علیزاده-  دبیر اجرایی و معاون پژوهش و فناوری
دکتر شهرام باغبان -مدیر پژوهش و فناوری
دکتر غفار تاری-معاون اداری و مالی
دکتر مسعود طاهری-رئیس باشگاه پژوهشگران جوان
عباس سرباز رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات
دکتر سید رضا پورربی-مدیر آموزش
سید احمد سیدزاده-معاون دانشجویی و فرهنگی
طه موسالو-کارشناس امور پژوهشی
محمدرضا بخشی-مدیر روابط عمومی واحد
محمد کبود چشم-مدیر حراست
علی دیده بانی-کارپرداز
قربان اسدی راد-مدیر مالی
علی شریفی-مدیر ادرای
کریم کنگری-مدیر دانشجویی


لینک های مفید
همایش ها و کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
تقویم همایش ها و کنفرانس های ایران