تاریخ های مهم

مهلت ارسال چکیده مقالات:
  20 آذر 96
اعلام پذیرش چکیده ها:
 25 آذر 96
مهلت ارسال متن کامل مقالات:
 30 دیماه 96
اعلام نتایج داوری:
 10 بهمن ماه 96
زمان برگزاری:
 8و 9 اسفند ماه 96
همایش جاری

 

ااولین همایش منطقه ای

گیاهان دارویی و کاربرد آن

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

 

8و 9 اسفند ماه 96مهلت ارسال چکیده ها بدلیل درخواست و استقبال پژوهشگران حداکثر تا 20 آذرماه 96 و ارسال متن کامل مقالات حداکثر تا 30 دی ماه 96 تمدید شد و زمان برگزاری همایش 8و 9 اسفند ماه 96 خواهد بود.


توجه: بعد از پذیرش چکیده مقاله واریز هزینه ثبت نام جهت شرکت در همایش الزامی استاین همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با کد شناسایی 92701-96170 نمایه شده است.


اطلاعیه مهم:

مقالات برتر بعد از داوری کامل در مجله "بوم شناسی گیاهان زراعی" بارتبه علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به چاپ خواهد رسید.


به اطلاع می رساند کلیه مقالاتی که در همایش مورد پذیرش قرار گرفته اند ،قابلیت پذیرش در مجله بین المللیMicro & Nano Biomedicine را دارا می باشند که به صورت رایگان چاپ خواهد شد. و همچنین تعداد محدودی از مقالات در مجله ELECTRONIC JOURNAL OF BIOLOGY, ZHEJIANG UNIV, HANGZHOU, PEOPLES R CHINA, 00000 با رتبه ISI و نمایه شده در Scopus بصورت رایگان چاپ خواهد شد.

 

 

marand unversiy conference

 

 

 

 

 

 

 


لینک های مفید
همایش ها و کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
تقویم همایش ها و کنفرانس های ایران