تاریخ های مهم

برگزاری:19 ادیبهشت 97
همایش جاری

 

سمینار تخصصی

تاثیر عمران و معماری بر توسعه زیر ساخت ها

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

 

ساعت10 الی13

نوزدهم اردیبهشت 1397اساتید سخنران مدعو سمینار:

 

جناب آقای دکتر وحید وزیری -دانشگاه اردبیل

 

جناب دکتر محمد حسین حبشی زاده

 

marand unversiy conference

 

 

 

 

 

 

 


لینک های مفید
همایش ها و کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
تقویم همایش ها و کنفرانس های ایران