تاریخ های مهم

برگزاری:۲۰ و ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸
همایش جاری

 

کارگاه آموزشي

سرطان

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

 

۲۰ و ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸مدرس کارگاه:

 

جناب آقای دکتر بهنیا صادقی (رئیس مرکز تحقیقات سیتوژنتیک دانشگاه شهید بهشتی)

 

 

marand unversiy conference

 

 

 

 

 

 

 


لینک های مفید
همایش ها و کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
تقویم همایش ها و کنفرانس های ایران