تاریخ های مهم

برگزاری:1 خرداد 97
همایش جاری

 

کارگاه آموزشي

مهارت هاي کاربردي مذاکره و تنظيم قراردادهاي داخلي و بين‌المللي

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

 

یکم خرداد 1397مدرسان کارگاه:

 

جناب آقای مرتضی عبدی

 

جناب آقای یعقوب اکبری عدل

 

marand unversiy conference

 

 

 

 

 

 

 


لینک های مفید
همایش ها و کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
تقویم همایش ها و کنفرانس های ایران